PLANNED / Planowane Mioty

We planned litter in atumn/winter :  2023
Planowany miot spodziewany jest jesienią/zimą : 2023
🙂