About Us / O Nas

Welcome to the website of my breeding PAPILLON dogs.

I am a graduate of the Warsaw University of Life Sciences.

At the Faculty of Animal Sciences, I graduated in the following major: Zootechnic, obtaining the title of engineer and master.

In the years 2012-2017, I was a co-owner of kennel  name „LAURETTISZA”. This breeding is already known all over the world.

In 2018 I founded the second part of this breeding under the new kennel name: „MOONLIGHT KISS”.

**********************************************************
**********************************************************

Witam na stronie mojej hodowli psów rasy PAPILLON.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na Wydziale Nauk o Zwierzętach ukończyłam kierunek: Zootechnika, uzyskując tytuł inżyniera oraz magistra.

W latach 2012-2017 byłam współwłaścicielem Hodowli o przydomku „LAURETTISZA”. Hodowla ta jest już znana na całym świecie.

W 2018r założyłam drugi nurt tej hodowli pod nowym przydomkiem :
„MOONLIGHT KISS”.

 

 

Najnowsze wpisy